maandag 19 mei 2014

Het SchierSong Festival - Part I


Ik hou erg veel van het eiland Schiermonnikoog; die liefde zat er al vroeg bij mij in.
Mijn moeder liet mij kennismaken met het eiland vanaf mijn geboorte; ik heb er nog hele vroege herinneringen aan. Mijn grootouders hebben er gewoond, mijn opa was er huisarts. Mijn moeder is er geboren en opgegroeid. Later verhuisde dat gezin naar Rotterdam.
Mijn eigen dochters wilde ik graag het gevoel voor het eiland meegeven, dus ook ik nam ze vanaf hun geboorte mee naar Schiermonnikoog. We hebben er ooit een website van gemaakt, daar zijn we nu niet meer actief op omdat de meiden ondertussen groot geworden zijn.
Voor deze site kun je klikken op: Schierkinderoog

In mijn jonge jaren speelde ik op het eiland gitaar en schreef ik Nederlands talige liedjes. Ik vond laatst zo'n liedje terug, de tekst ging over de pizzeria (vroeger pizzeria Maria) waar ik werkte.

Ik hoop dat het gaat lukken om deze zomer met een aantal songwriters uit Amsterdam en Groningen een leuk klein en intiem festivalletje op te zetten. Deze songwriters hadden na een oproep in de SWANgroup en het Groninger Songwriter Circle zelf aangegeven dat ze zin hadden om mee te doen. Het zijn Barbara Breedijk, Joep van Leeuwen, Armand Wijskamp en Kerwin Pauptit. Daarnaast heb ik een oproep gedaan naar eilanders om zich op te geven voor een open podium. Ik hoop dat er een paar zijn die tussen de acts door iets willen laten zien.
De bus van Garda Meerdink is een toplocatie!
Afgelopen weekend heb ik flyers rondgebracht op het eiland en persoonlijk de akoestiek op het strand uitgeprobeerd. Terwijl ik zong was ik getuige van een prachtige zonsondergang!
Ook ontmoette ik Monique, die via haar site tickets aanbiedt.( zie: tickets SchierSong ) Ook kun je kaartjes kopen bij Garda in de bus zelf.
Afgezien van het feit dat ik zeer open ontvangen ben door een aantal eilanders ( Jeroen, Yneke, Garda, Monique, Ronald, Jan H.) en iedereen onmiddellijk bereid was posters voor me op te hangen,  heb ik ook mogen genieten van de prachtige natuur en het zomerse weer. Wat een heerlijk weekend heb ik achter de rug!
flyer op raam dorpshuis

Kittiwake

VVV-kantoor

fietsverhuur 

Drogisterij

I am in love with the island Schiermonnikoog.
My mother introduced me to the island from my birth; I have very early memories here . My grandparents lived there, my grandfather there was a doctor. My mother was born there. When she was 12 years old  the family moved to Rotterdam.
 I wanted to give the sense of the island to my daughters, so I took them  along to Schiermonnikoog their whole life. We have ever created a web site,(we are no longer active because the girls are now grown. )
Schierkinderoog

In my younger years I played guitar on the island and I wrote Dutch songs. I recently found back such a song , the text was about the pizzeria (formerly Pizzeria Maria) where I worked.
I hope I will succeed to play with some songwriters from Amsterdam and Groningen  this summer. I try to organize a nice small and intimate little festival These songwriters joined the festival after a call in the SWANgroup and the Groninger Songwriter Circle. Their names are: Barbara Breedijk , Joep van Leeuwen , Armand Wijskamp and Kerwin Pauptit . I also appealed to islanders in order to provide for an open stage . I hope there are a few who want to show their talents .
The bus of Garda Meerdink is a prime location ! Last weekend I put flyers around the island and tried out  the acoustics at the beach . As I sang , I witnessed a beautiful sunset !
I also met Monique , she is offering tickets by website .
Aside from the fact that I was  warmly received  by a number of islanders ( Jeroen Yneke , Garda , Monique , Ronald , John H. ) and everyone was immediately prepared to hang up posters,  I may also enjoy the beautiful nature and the summer weather . What a wonderful weekend I had!Op stap met Jan Muggenzondag 4 mei 2014

Dodenherdenking Mosveld Amsterdam-Noord Enige tijd geleden werd ik gevraagd om te zingen op 4 mei bij de kranslegging op het Mosveld in Amsterdam-Noord. Daar moest ik toch wel even over nadenken voordat ik daar ja op zei... uiteindelijk besloot ik het te doen. Ooit had ik het lied Donna Donna naar het Nederlands vertaald en voor deze herdenking  heb ik mijn Nederlandse vertaling aangepast. Het lied Donna Donna is in Nederland vooral bekend in de uitvoering van Donovan, maar het heet oorspronkelijk "Dos Kelbl". In 1941 geschreven door Aaron Zeitlin in het Joodse ghetto van Warschau.


Samen met Eline Schrama, een meisje hier uit de buurt dat fantastisch viool speelt, heb ik vanavond dit lied gezongen.. Van te voren was ik  best zenuwachtig, het is toch wel een heel groot en belangrijk onderwerp. Gelukkig ging het goed.
Jos de Rooij, een muzikant uit Amsterdam-Noord had de herdenking georganiseerd en er een boekje bij gemaakt. Van te voren hadden we een doorloop en daarna mochten alle mensen gratis iets drinken bij café De Bult. Al met al een erg bijzondere ervaring, deze 4 mei.
Doorloop met oa Eline Schrama, Jos de Rooij, Gerard Serano

Daar loopt een meisje in een rij
Een angstig kind, haar tranend oog
Ziet een zwaluw, de hemel stuurt hem
Door zijn vleugels zacht omhoog

Hoor de wind eens waaien als
Vrijheid in de lucht
Voor ieder kind dat sterven moet
waait hij een kille zucht

Hoor, hoor, hoor een lied
Zie, zie dat wat ziet
Hoor, hoor, hoor mijn hart
Oorlog, dat ben je niet

Stop het klagen, zeiden soldaten
Jij lijkt anders dan wij
Jij hebt geen vleugels om mee te vliegen
Als een zwaluw zo trots en vrij

Daar loopt een meisje in een rij
De reden is haar niet bekend
Maar diegenen die vrijheid dragen
Vlogen heen waar de wind hen brengt

Hoor de wind eens waaien
Het lijkt een schaterlach
Voor elke dag een nieuwe lach
Die doorklinkt in de nacht

Donna donna donna donna
English translation
Some time ago I was asked to sing on May 4 at the wreath laying at the Mosveld in Amsterdam - Noord . I had to think about it before I said yes to it ... eventually I decided to do it. Once I had translated the song Donna Donna  into Dutch and for this commemoration , I have adjusted my Dutch translation. The song Donna Donna is in the Netherlands  well known in the performance of Donovan , but it was originally called " Dos Kelbl " . In 1941 written by Aaron Zeitlin in the Jewish ghetto of Warschau.
I played the song together with Eline Schrama,  a girl from around here that's a fantastic violin player. Beforehand I was quite nervous , because it is a very important subject . But everything went well .
Jos de Rooij , a musician from Amsterdam North had organized the commemoration and made a flyer​​. In advance we had a walk-through and then allowed everyone a free drink at Café De Bult . This night was a very special experience.

Translate