zaterdag 30 september 2017

Radio Woerden Podium 107... next week...

Volgende week ga ik weer naar Maarten, de man van Radio Woerden. Zin in. Leuke mensen, goed geluid, professioneel radioprogramma.
En... Annika gaat mee!

Ik was er voor het laatst in november 2016 en hier kun je een live interview horen (en live muziek natuurlijk) over mijn werk als groepsleerkracht, schrijfster van mn 2 boeken en natuurlijk music...


Mijn dochter Annika gaat volgende week mee de studio in! Ze zal mijn Nederlandstalig liedje WIETSE WIETSE MET JOU WIL IK FIETSE gaan uitvoeren! Hieronder zingt ze hem op Schiermonnikoog.Tot slot hier nog een filmpje van een verslag van de vorige keer toen we naar Woerden gingen.

dinsdag 5 september 2017

RECENSIE CheckPoint Charlie Amsterdam

Click here for: live optreden Charlie Checkpoint

I received this great critique from Ellen de Wolf, Amsterdam. In English: scroll down! 

Annette Vogel op zondag 27 augustus 2017 in Café Checkpoint Charlie, Amsterdam

Het was een mooie zomerse zondag en tijdens een fietstocht in het prachtige licht van de namiddag zon, besloot ik naar het optreden van Annette Vogel in Café Checkpoint Charlie te gaan.
Annette heb ik in 2012 leren kennen als singer-songwriter. Ze trad op in de Noorderparkkamer in Amsterdam Noord en bood daar als initiator tevens een podium aan diverse andere muzikanten, bekend als SWAN. En dat doet ze, ondanks allerlei andere muzikale avonturen, nog steeds.
Ik had haar al jaren niet gesproken of gezien, laat staan horen en zien optreden. Via Facebook zag ik tot mijn genoegen dat ze nog steeds actief in de muziek is en regelmatig optreedt op uiteenlopende locaties in het land. Ik was nieuwsgierig geworden en die nieuwsgierigheid werd zeer aangenaam bevredigd. Frontvrouw Annette speelde met haar vaste basgitarist Mario Kaspers, een topper (kan hij ook zingen?), waarmee ze een (vruchtbaar) duo vormt en met, voor deze gelegenheid, de percussionist Tom Vos op cajon (zo'n heerlijke boxje, mits goed bespeeld en dat werd het!).
De prettige drive en het tempo wat het drietal in geluid voortbracht verraste mij. De ritmesectie deed de zang en het spel van Annette zonder meer goed en ik was verbaasd over de groei van haar stem en gitaarklanken, waarbij complexe overgangen en inventieve bruggetjes niet werden geschuwd. Het (mij vaak te) lieflijke en onschuldige heeft ruimte gemaakt voor kracht en een lekkere (heart)beat. Inderdaad: “Cut the crap!” (titelsong van de in juni 2016 uitgebrachte cd), meer balls! Goed ook dat niet alle liedjes van begin tot eind “vol gezongen” werden. Gelukkig, en terecht, is er nu lucht voor drum en bas in mooi samengesmolten instrumentale periodes, die wat mij betreft een groter aandeel mogen hebben. Ik voelde me daarbij soms licht als een “Formless Creature”, ook een van Annette's songs. En van het in deze samenstelling uitgevoerde “Irish girl in Paris”, waarin Annette de tijd nam haar stem prachtig neer te zetten, raakte ik tot tranen toe geroerd. Dit liedje staat. Zonder een vorm van haast of ongeduld die ik soms wel eens in Annette bespeur. Overigens bij deze een compliment aan de man achter de geluidsknoppen.
Ik heb hierdoor niet alleen een heel fijne middag beleefd. Thuis heb ik via internet nog even geluisterd naar de muziek die Annette samen met violiste Jannet Fink heeft gemaakt. Ook het Keltisch aandoende “Thunder and Lightning” bekoort mij en past heel goed bij haar klankkleuren.
Annette heeft weer koers gezet. Ik ben benieuwd wat deze kleurrijke, muzikale tocht haar en haar partner(s) gaat brengen.

Ellen de Wolf, Amsterdam

Speeldata september 2017:

8 september - Meevaart, Balistraat, Amsterdam Oost voorprogramma Jampot Session
10 september - Druivenkwekerij ZH Nieuw Tuinzicht, Den Hoorn 14.00 uur
15 september - Salon 1813, Apeldoorn 18.00 uur
16 september - Café Hermes, Amsterdam, 17 uur 
24 september - H/earth , Albert Cuyp 208, Amsterdam 20.00 uur

---ENGLISH---
Annette Vogel on Sunday, August 27, 2017 at Café Checkpoint Charlie, Amsterdam

It was a beautiful summer sunday and during a bicycle ride in the beautiful light of the afternoon sun, I decided to go to Annette Vogel's performance at Café Checkpoint Charlie.
I met Annette  in 2012 as a singer songwriter. She performed at the Noorderpark in Amsterdam North and she also offered a stage to  other musicians, the stage is known as SWAN. 
I had not spoken or seen her for years. Via Facebook, I was pleased to see that she is still active in music and she  performs regularly at various locations in the country. I was curious and that curiosity was very pleasantly satisfied. Front Lady Annette played with her solid bass guitarist Mario Kaspers, a topman (can he sing too?), Which she forms a (fruitful) duo and, for this occasion, the percussionist Tom Vos on cajon (such a delicious box, if good played and that became it!).
The pleasant drive and the pace that brought the three into sound surprised me. The rhythm section perfectly smoothed Annette's song and game and I was amazed at the growth of her voice and guitar sounds, with complex transitions and inventive bridges not being shunned. The sweet and innocent has made room for strength and a nice heart beat. Indeed, "Cut the crap!" (Title song of the CD released in June 2016), more balls! 
Okay, not all songs from start to finish became "full sung". Fortunately, and rightly so, there is now air for drum and bass in beautifully fused instrumental periods, which in my opinion may have a bigger share. I sometimes felt light like a "Formless Creature", also one of Annette's songs. And of the "Irish girl in Paris", in which Annette took the time to put her voice beautifully, I was stirred for tears. Without a form of rush or impatience that I sometimes notice in Annette, is this her most strong song.  Incidentally, a compliment to the man behind the sound buttons.
I have not only experienced a very nice afternoon. At home, I listened to the music that Annette made with Jannet Fink, violinist. The Celtic-like "Thunder and Lightning" also enjoys me and fits well with her sound colors.
Annette has taken a new course. I am curious what this colorful musical journey will bring her and her partner (s).

(google translate)
Performance  dates September 2017:

September 8 - Meevaart, Balistraat, Amsterdam East pre-program Jampot Session
September 10 - Grape nursery ZH Nieuw Tuinzicht, Den Hoorn 14.00
September 15th - Salon 1813, Apeldoorn 18.00
September 24th - H / earth, Albert Cuyp 208, Amsterdam 20.00


Translate