maandag 29 juni 2015

CD release Fink & Vogel

Last weekend we had our CD release and we presented it in café De Tregter in Leiden!maandag 22 juni 2015

CD RELEASE FINK & VOGEL at LAKESIDE STORIES

CD  release Fink en Vogel
Ze waren jong en wild en traden als folkduo veelvuldig op in het hoge Noorden. Het inmiddels volwassen vogeltjesduo heeft na een veelbewogen leven elkaar teruggevonden in onze hoofdstad.

Zij vliegen succesvol van het ene podium naar het andere en presenteren zondag 28 juni hun eerste CD. De CD werd live opgenomen tijdens een optreden bij de LakeSideStories in Hoorn.

Jannet Fink en Annette Vogel spelen eigen werk en worden begeleid door bassist Mario Kaspers.

                                                                 FINK & VOGEL
                                                 ZONDAG 21 JUNI CAFÉ DE TREGTER
                                                         HERENSTRAAT 1 LEIDEN
                                                                 AANVANG 16 UUR
                                                                                            

zaterdag 20 juni 2015

Busking again

Today I was playing in the street again.  It was a beautiful day. Where I played it's a tough neighborhood. Many problems. In front of me there was a car of the police and when I was talking to a cup I heard he was called to check on someone who was watching porn in his back yard.
I have a song called: Song for the prisoner. So I asked the audience: who has ever been in jail?
 I can see it. I can see it in the children.
It was a beautiful day. There were not many people, but the atmosphere was very relaxed. I hope to play there again. I know these people.zondag 14 juni 2015

Café Lokaal in Heemskerk

foto: Jos van Heerden
(English version: scroll down) Afgelopen week toog ik met Mario naar Heemskerk. We waren er nog nooit eerder geweest, dus dat is dan altijd weer spannend.
Ik had de hele dag gewerkt en na schooltijd fietste ik naar Centraal station in Amsterdam om daar mijn fiets te stallen. Het was erg warm die dag, en ik moest denken aan die hele koude middag in februari toen ik ook na schooltijd mijn fiets stalde. Het was afzien, die middag, maar werd tot nu toe één van mijn leukste optredens. Deze keer was het extreem warm, ik had honger, was moe, dus opnieuw afzien en ik hoopte dat dat een goed teken was voor de rest van de dag.
Dat was het zeker!
In Heemskerk werden we heel hartelijk ontvangen door Paul. Hij liet ons het gebouw zien en we kregen koffie aangeboden. Café Het Lokaal is een oud schoolgebouw dat omgetoverd is tot radio / tv studio en een heel leuk gezellig café.
De mannen van het geluid en de camera's kwamen zich allemaal voorstellen, en ook Jos, de interviewer bereidde ons voor wat er allemaal ging gebeuren ..
Jos, de presentator
Eerst werden we buiten gefilmd en kort geinterviewd, daarna konden we onze set beginnen. Het publiek was heel gezellig en we waren erg blij met het geluid, kortom, we hebben lekker gespeeld.
Deze plek kan ik iedere songwriter aanraden, er heerste een hele fijne sfeer!
Wat dit soort optredens voor mij extra leuk maakt is het enthousiasme van de mensen die dit organiseren en mensen uit het publiek die
later naar je toekomen omdat ze je optreden leuk vonden.
Met Paul, de organisator en Mario. 
Paul bood ons aan om ons later op de avond terug te brengen naar het station, zo konden Mario en ik nog een extra borrel pakken en genieten van het leukebandje dat na ons kwam spelen.
Een man uit het publiek zei nog: 'Daar zou je een song over moeten schrijven. Je komt als artiest ergens waar je nooit bent geweest, je treedt op en daarna wordt je naar het station teruggebracht. Is dat geen mooi leven?” 
De mannen van het geluid
De mannen van de camera's 


publiek

Me being happy (foto Jos van Heerden) 
Last week I went with Mario to Heemskerk. We had never been there before, and it’s  always exciting to go somewhere for the first time.
I had worked all day and after school I cycled to Central Station in Amsterdam to store my bike there. It was very hot that day, and remembered that very cold afternoon in February  when I went to exactly the same place to store my bike. It was not easy, that afternoon, but it was so far one of my best performances that night. This time it was extremely hot, I was hungry, tired, so it was again suffering and I hoped that was a good sign for the rest of the day.
And  sure it was!
We were warmly welcomed by Paul. He showed us the building and he offered some coffee. Café Lokaal  is an old school building that has been transformed into radio / television studio and a very nice cozy cafe.
We were introduced to the soundengineers and the camera men and Joost, the interviewer,  prepared us for what wass going to happen ..
First we were filmed outside and briefly interviewed, then we played our set. The audience was very friendly  and we were very happy with the sound,  and we played well.
This place I can recommend every songwriter, there was a very nice atmosphere!
Paul offered us to bring us back , so Mario and I could have another drink and enjoy the great band that was playing after us.
A man in the audience said to us: "You should write a song about it. You come as an artist somewhere you've never been, you play your songs  and then you will be brought back to the station. Is not that a beautiful life? "


Translate