vrijdag 26 juli 2019

Schiersong Festival Schiermonnikoog


Het Schiersongfestival ---------- scroll down for the English version!

Deze zomer organiseerde ik voor de zesde keer een leuk festivalletje op het mooie eiland Schiermonnikoog. Het festival is ontstaan door een samenwerking met het toenmalige Groninger Songwriter Circle en de eerste editie vond plaats in een stadsbus die 's zomers op het strand staat.
In de zomer van 2014 waren we met een groepje songwriters twee avonden in die bus aan het spelen voor een  klein publiek. Dat was een erg leuke ervaring, maar door de belangstelling van het publiek verplaatsten we het festival naar camping Seedune en Paviljoen Paal 3.

Waarom Schiermonnikoog? Dat is omdat mijn moeder daar geboren en getogen is, en mij daar iedere zomer mee naar toe nam. Ik ben heel erg gehecht aan het eiland, en inmiddels mijn dochters ook.
Mijn dochters doen ook mee aan het festival. Ze spelen gitaar en zingen.

We hebben voor de zesde keer een heel erg leuk weekend gehad! Ieder jaar komen er meer mensen kijken en luisteren naar de groep songwriters die op zaterdagavond en zondagavond drie van hun mooiste liedjes laten horen. Op zaterdagavond is het ook mogelijk om als publiek mee te doen aan een open podium. Zo onstaat er een mooi gevarieerd programma.

Ten strings shuffle 
 Op vrijdagavond starten we op twee locaties: een paar muzikanten spelen in het koepeltje in het centrum van het dorp. All credits voor geluidsman Mario die dit ieder jaar weet te regelen met Hotel van der Werff.
Mario voor de deur van Hotel van der Werff


De andere groep speelde dit jaar op het terras van Noderstraun, een restaurant/ appartementencomplex aan het strand.

VogelWho? bij Noderstraun 
Op zaterdag- en zondagmiddag wordt er gespeeld op het gezellige terras van de Berkenplas en Hotel Duinzichten op zaterdagavond op camping Seedune, en op zondagavond de finale op het strand bij Paviljoen Paal 3.

Open podium

Zusjes Camping Seedune

Jesje De Schepper / Hotel Duinzicht

Rachel et Valerie (Paal 3)


Paviljoen Paal 3

This summer, for the sixth time, I organized a nice festival on the beautiful island of Schiermonnikoog. The festival was created by a collaboration with the then Groninger Songwriter Circle and the first edition took place in a city bus that is on the beach in the summer.

In the summer of 2014 we were playing two nights on that bus with a group of songwriters in front of a small audience. That was a very nice experience, but due to the interest of the public we moved the festival to the Seedune and Paviljoen Paal 3 camp sites.

Why Schiermonnikoog? That's because my mother was born and raised there, and took me there every summer. I am very attached to the island, and now my daughters too.

My daughters also participate in the festival. They play the guitar and sing.

We had a very nice weekend for the sixth time! Every year more people come to watch and listen to the group of songwriters who play three of their most beautiful songs on Saturday evening and Sunday evening. On Saturday evening it is also possible to participate as an audience in an open stage. This creates a nicely varied program.
VogelWho? bij Noderstraun 
On Friday evening we start at two locations: a few musicians play in the dome in the center of the village. All credits for sound engineer Mario who manages to arrange this with Hotel van der Werff every year. The other group played this year on the terrace of Noderstraun, a restaurant / apartment complex on the beach.
On Saturday and Sunday afternoons, games are played on the cozy terrace of the Berkenplas and Hotel Duinzicht on Saturday nights at the Seedune campsite, and on Sunday evening the final on the beach at Paviljoen Paal 3.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Translate